2 maart 2011

HAHAGRENZENDe kunstgreep die de landschapstuin mogelijk maakte en het aanzien van Engeland zo drastisch veranderde, was de invoering van de haha. Om de illusie van natuurlijkheid te scheppen, moeten de muren geheel en al wijken voor greppels. Aan de ene zijde wordt binnen de greppel zelf een muur gebouwd; aan de andere zijde wordt de grond afgeschuind tot het niveau van het land, zodat de dieren tot aan de muur kunnen grazen om de greppel vrij van onkruid te houden. Dankzij de haha lijken de velden van een afstand een voortzetting van de tuin.

De afbraak van muren en de uitvinding van de greppel was een onderneming die toen zo wonderlijk werd geacht dat het gewone volk ze ha!ha!s noemde om uitdrukking te geven aan hun verbazing zo plotseling en ongemerkt hun wandeling versperd te zien.

Met dank aan Matthijs van Boxsel en zijn 'Encyclopedie van de domheid'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten