30 april 2010

VERTREKPUNTPrachtige foto van grenspaal door Rob Steenbergen. Ook hij is, naast woorden, gegrepen door randen & grenzen.

Bezoek zijn vernieuwde website!

15 april 2010

IMMUNISEREN

'Ergens langs de Amstel bij Amsterdam bevindt zich een grenspaal uit 1625. Hier eindigde de stad. In streng Latijn werd de verbannen crimineel erop gewezen dat hier zijn straf inging. Het landschap als gevangenis. De grenspaal verschafte de mogelijkheid de stad te zuiveren van verderfelijke elementen. Het probleem werd verlegd en daarmee opgelost. In de wildernis vervalt de crimineel tot de status van het dier en dat is zijn straf.'

Filosoof Antonius de Munck in het nulnummer van De Tanker, 2009

5 april 2010

CONDOMINIUM

We hebben het er al eerder over gehad: Neutraal Moresnet. Op dinsdag 6 april om 20.40 uur is er bij het prachtige programma 'Publiek Geheim' - reeks historische documentaires rond de verborgen geschiedenis achter plekken in Belgie - op Canvas (Belgie 2) een documentaire over dit domein van smokkelaars, esperantisten en vrijbuiters.

Na de val van Napoleon werd de kaart van Europa in 1815 opnieuw getekend tijdens het Congres van Wenen. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en Pruisen konden het toen niet eens worden over een lucratieve zinkmijn even ten zuiden van Vaals. Tot 1919 stond Neutraal Moresnet te boek als condominium, een gebied waarvan de soevereniteit werd gedeeld.

3 april 2010