26 maart 2010

BRUGVERHAAL

Er zijn plaatsen schrijft de Russische dichter Joseph Brodsky waar de geschiedenis onontkoombaar is - plaatsen waar de geografie de geschiedenis uitlokt. Zoals Istanbul, alias Constantinopel, alias Byzantium. Islambol kun je er nog aan toevoegen. En het Huis van de Gelukzaligheid, de Verheven poort, de Stad van het Kalifaat, de Poort tot Geluk, het Oog van de Wereld, de Wijkplaats voor het Universum. De Grieken spraken simpelweg over 'polis', de stad: er was geen andere.

Citaat uit 'De brug' van Geert Mak

Geen opmerkingen:

Een reactie posten